Künye

Ünüvar Medya Yayıncılık Adına

Vecdi BAYRAKTAR

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Recep KARAKOÇ

Genel Yayın Yönetmeni

Vecdi BAYRAKTAR

Hukuk Danışmanı

Av. A. Furkan BARUTÇU

Haber-İstihbarat

Adem KARAKOÇ

İsmail ARAS

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Erol ÇİLEK

Reklam Sorumlusu

Adem KARAKOÇ