Yılmazsoy; Kentsel dönüşüm, komşuluk ilişkilerini bitirir!

Yılmazsoy; Kentsel dönüşüm, komşuluk ilişkilerini bitirir!
Sultanbeyli’de Kentsel Dönüşüm ve Afet Yasasının sosyal yapıyı dikkate almaksızın yıllarca bir arada yaşayan mahalle sakinlerinin bulunduğu mahallerden başka yerlere gönderilerek adeta bütün yakın komşuluk ilişkilerinin bitirileceği üzerinde durulduğu...

Sultanbeyli’de Kentsel Dönüşüm ve Afet Yasasının sosyal yapıyı dikkate almaksızın yıllarca bir arada yaşayan mahalle sakinlerinin bulunduğu mahallerden başka yerlere gönderilerek adeta bütün yakın komşuluk ilişkilerinin bitirileceği üzerinde durulduğu bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıyı, Mayısta Yaşam Kooperatifi, BDP, EMEP, TKP, KÖZ, DGD-SEN’in birlikte organize etti. Toplantıya konuşmacı olarak TMMOB ve Kent Hareketlerinden Burak Kaan Yılmazsoy, Adalet için Hukukçular üyesi Av. Aysel Tekerek, Şehir Planlamacıları Odasından Özgür Temiz katıldı.

Sultanbeyli’de yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantı Burak Kaan Yılmazsoy’un söz alması ile başladı. Yılmazsoy, Kentsel Dönüşüm Yasası ve Afet Yasası’nın içeriği hakkında bilgi verdi ve her iki yasanın da emekçilerin ve yoksulların barınma sorununa çözüm olmadığını belirtti. Ayrıca her iki yasadan çeşitli istatistiki bilgilerle gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Özellikle hükümet tarafından en son çıkarılan Afet Yasası’nın esnekliği konusunun üzerinde duruldu. Bu yasanın çeşitli uygulama alanlarında uygulayıcıların keyfiyeti konusunda çarpıcı örnekler ortaya koyuldu. Bu yasanın tüm dönüşüm projelerini merkezi bir yapıya yani Çevrecilik ve Şehircilik Bakanlığına devrettiğinin, dolayısıyla yerellerin (Belediyeler, Muhtarlıklar ve mahalle sakinlerinin dışarıda tutulması) kendilerini ilgilendiren bu düzenlemelerde söz hakkının olmadığının altı çizildi.

 

Kentsel Dönüşüm ve Afet Yasasına itiraz hakkının da yurttaşların elinden alınmasının söz konusu olduğunu üzerinde duruldu.  Zorunlu olarak toplanan deprem vergisinin, yurttaşların barınma sorunun çözümünde kullanılmadığı vurgusu yapılarak, toplanan vergilerin barınma dışında başka yerlere harcandığına değinildi. Ayrıca, Kentsel Dönüşüm ve Afet Yasasının sosyal yapıyı dikkate almaksızın yıllarca bir arada yaşayan mahalle sakinlerinin bulunduğu mahallerden başka yerlere gönderilerek adeta bütün yakın komşuluk ilişkilerinin bitirileceği üzerinde duruldu. Bu benzer yapılan tespitlerin ardından yapılması gerekenin en kısa sürede gerek mahalle düzeyinde gerekse tüm Sultanbeyli ve İstanbul genelinde yerel muhataplarından bağımsız hazırlanan bu projelere karşı bir araya gelerek örgütlenmenin gerekli olduğu üzerinde duruldu.

Adalet için Hukukçular üyesi Avukat Aysel Tekerek’in söz alması ile devam eden toplantıda, tek tek mücadele etmenin yeterli olmayacağı örneklerle ortaya koyuldu. İstanbul’un çeşitli mahallelerinde yaşanan hukuksal süreçler hakkında bilgi veren Aysel Tekerek, yurttaşların bireysel olarak hukuki başvurularının sonuç vermesinin imkansız olduğu ancak hukuksal mücadelenin topyekun verilmesi halinde sonuç alınabileceği konusunda bilgi verdi. Ayrıca son günlerde mahalle sakinlere gönderilen tapu talep belgelerine ödeme yapmadan önce mutlaka hukuki destek almanın gerekli olduğu üzerinde duruldu. Aynı zamanda tapu almanın sorunu çözmeyeceğini, zira çıkarılan Kentsel Dönüşüm ve Afet Yasasının tapulu ya da tapusuz fark etmeksizin tüm hak sahiplerini mağdur edebileceğini belirtti.

Şehir Planlamacıları Odasından (ŞPO) katılan Özgür Temiz ise, bugüne kadar çıkarılan tüm yasalarla insanların yerleşimine izin verilen mahallelere ve semtlere bugün göz dikildiğini ifade ettikten sonra tapulu tapusuz arazi ve evlerin gerçek sahiplerinin bugüne kadar bu mahallerde yaşayan mahalle sakinlerin olduğunu vurguladı. Derbent, Aydos ve diğer kentsel dönüşüm veya yıkım tehdidine uğramış mahallelerin mücadele deneyimlerinden ve kazanımlarından söz edildikten sonra mutlaka örgütlü olmanın gerekli olduğu üzerinde durdu.

Toplantının devam eden seyrinde ise; yakın zaman içerisinde yıkıma uğrayan Emekevler Mahallesi sakini, evlerin hiç haber vermeksizin sabahın beşinde çevik kuvvet polisleri eşliğinde yıkıldığını belirtti. Mutlaka sürecin takip edilmesi ve bunun için dernek ya da benzer bir kurum kurarak olası bir yıkım tehdidine karşı bir arada olmak gerektiğini belirtti.

Ataşehir Site- Esenevler Mahalle derneğinden katılan Orhan Sarıbal, mahallerine dönük yapılan kentsel dönüşüm projelerine karşı verdikleri mücadeleler konusunda bilgi verdi. Mahallelerine yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinin verilen hukuksal mücadele sonucunda yürütmesinin durdurulduğunu bunu da bir araya gelerek kurdukları dernek sayesinde başardıklarını belirtti.

CHP Sultanbeyli ilçe başkanın Muharrem Konuk’un da katıldığı ve söz aldığı toplantıda, CHP ilçe başkanı buna benzer toplantıların artırılması ve Sultanbeyli genelinde bir miting ya da yürüyüş yapılması konusunda fikir beyan etti.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi muhtar adayı Hakkı Mıhçı, bağlı bulunduğu mahallede de benzer toplantıların yapılması ve kentsel dönüşüm karşıtı tüm tarafların ortak hareket edeceğini bir hat kurulmasının gerekli olduğunu söyledi.

Yorum Yap

Ad Soyad (required)

E-mail (required)

URI